Slim toetsen toekennen met WTMonitor

Wilt u een toets afnemen met een wachtwoord, maar wilt u eigenlijk niet dat wachtwoord aan leerlingen geven? Daarvoor hebben we WTMonitor gemaakt! Hiermee hoeft u nooit meer een wachtwoord te wijzigen en houdt u zicht op het toetsproces!
Door: Marijke Römer

WTMonitor is een hulpprogramma dat in combinatie met WTAfname is te gebruiken tijdens de toetsafname. Het biedt u de volgende functies: 

 • Leerlingen toegang geven tot een toets zonder ze het wachtwoord te verstrekken. U hoeft dus na het afnemen geen afnemer-wachtwoord meer te wijzigen.
 • U kunt zien of leerlingen al klaar zijn met hun toets, zonder dat u daarvoor hoeft te gaan rondlopen. In combinatie met de Project Instelling ‘Blokkeren’ (versie EXPERT en SUITE) kunt u alle cursist-acties buiten WTAfname blokkeren, zodat u 100% zeker weet dat de cursist alleen aan de toets werkt en niets anders doet op de pc [#].
 • U kunt binnen uw netwerk zien in welke ruimte welke cursist welke toets heeft gestart. Mogelijk misbruik van WinToets kunt u hiermee vanuit elke plek in uw gebouw eenvoudig achterhalen, door simpelweg WTMonitor op uw pc te starten.
wtmonitor2.png
[ WTMonitor met onderaan het wachtwoordscherm van de cursist en rechts de knop Toewijzen ]

 Hoe gaat dat in zijn werk?

 • U stelt in WTMaak een maker- en een afnemer-wachtwoord in.
 • U laat cursisten de toets opstarten.
  De leerling komt bij een wachtwoordscherm (zie afbeelding hierboven).
 • Start WTMonitor op.
 • Selecteer een of meerdere regels met de namen van de juiste cursisten en klik op de knop Toewijzen. Hierna vult u eenmalig het (maker)wachtwoord in, zodat WTMonitor weet dat u de eigenaar van deze toets bent.
 • U ziet in het onderste vak welke cursist de toets nog actief heeft en wie al klaar is.

WTMonitor inzetten

 • WTMonitor zit in alle versies van WinToets 5 op het tabblad Extra.
  Alle docenten en surveillanten kunnen dit programma gebruiken. Het is snel te leren bedienen.
 • Met een wachtwoord op een toets kunt u alleen die cursisten toegang geven tot de toets die daadwerkelijk in de klas zitten. Cursisten die in bijvoorbeeld de mediatheek zitten en wel proberen de toets te starten, geeft u gewoonweg geen toegang.
 • Met WTMonitor hoeft u het wachtwoord niet meer aan cursisten te verstrekken, want dat voert u alleen zelf in. Zo hoeft u geen wachtwoorden meer te veranderen.
 • U ziet in WTMonitor welke cursisten al klaar zijn. U kunt hun vragen het klaslokaal te verlaten of een andere opdracht geven, zodat ze niet de andere kandidaten van hun werk houden.

Meer informatie
Zie de [ helppagina ] van WTMonitor

______________________ ______________________ ___________________

[#]’= De functie ‘Blokkeren’ stelt u in onder WinToets 5 EXPERT of SUITE, via de menu-optie Project | Instellingen | Aan het begin | Restricties | Blokkeren en herhalen.

Speciale WinToets voor Schoolonline

Schoolonline is een Vlaams leerplatform, verbonden aan de bekende uitgeverij Van In (Sanoma). Per komend schooljaar krijgen de gebruikers van Schoolonline de mogelijkheid toetsen uit WinToets online in te plannen en af te nemen. We hebben daarvoor een speciale versie van WinToets 5 ontwikkeld: ‘WinToets voor SchoolOnline’.
Door: Allard Bijlsma

Scholen voor secundair onderwijs kunnen straks een speciale versie van ‘WinToets voor Schoolonline’ kopen. Hierin zit enkel het onderdeel WTMaak en die kent een beperkte set van itemtypes en slechts één export: naar Schoolonline. In Schoolonline kan een WinToets worden ingepland en door de cursist worden afgenomen. Het behaalde cijfer wordt doorgegeven binnen Schoolonline. Het ligt in de planning deze koppeling op termijn verder uit te breiden.

Een WinToets kan als een zogenaamd SCORM-pakket worden ingevoegd:

wintoets_schoolonline_02
[ inplanscherm voor een WinToets-toets binnen SchoolOnline ]

Omdat WinToets vanuit SCORM meer informatie doorgeeft dan de SCORM-standaard kan verwerken, kunnen onze partners zelf bepalen wat ze daaruit verder willen uitlezen en aan hun eigen gebruikers willen doorgeven. In principe is online alle informatie beschikbaar, zoals wij die ook in ons cloudpakket Quayn toepassen en aanbieden.

voorbeeld_topografie_650
[ voorbeeld van een toetsvraag, zoals te maken in WinToets voor SchoolOnline ]

Op dit moment draait er een pilot met een aantal scholen in Vlaanderen. Per 1 augustus is deze versie te koop voor elke school in Vlaanderen. Prijs wordt Euro 499. Hiervoor wordt enkel het beheeronderdeel WTMaak uitgeleverd. Offline toetsen is hiermee niet mogelijk.

>> Meer over Schoononline
>> Meer over WinToets voor Schoolonline

 

Hulp nodig bij WinToets?

WinToets kent nogal veel opties. Dat is zowel een voordeel als een nadeel. Gelukkig hebben we voor u extra services waardoor u snel hulp kunt krijgen en snel weer verder kunt.
Door: Marijke Römer

Steeds weer nieuwe opties
WinToets bestaat al 23 jaar. Elke week wordt er wel een nieuwe optie ingebouwd (vaak naar aanleiding van een vraag van een klant). Hierdoor is ons programma heel uitgebreid.
Dit heeft als nadeel dat sommige mensen door de bomen het bos niet meer zien.
Om u verder te helpen wanneer u vastloopt, hebben we verschillende opties voor u:

 • Helpknop
  U kunt de helpknop in een venster gebruiken die na aanklikken direct naar de juiste helppagina gaat. Wilt u bijvoorbeeld hulp over het aanmaken van een hotspotvraag, dan kiest u het itemtype hotspotvraag en klikt u op het vraagteken-icoon in dat venster.Knipsel
  [ help bij de betreffende pagina door op het vraagteken te klikken ]
 • E-mail
  U kunt  [ dit formulier ] op de website invullen en ons een e-mail sturen. Voorzie uw vraag van uitgebreide informatie, zodat we per e-mail verder kunnen helpen.
 • Cursusboek
  U kunt het cursusboek WinToets 5.0 bestellen. Hier worden de meeste opties stap voor stap uitgelegd. U kunt het boek ook thuis doornemen.
  Bestel [ hier ] uw cursusboek.
 • Training
  Vraag [ een training ] aan!
  U overlegt met ons over uw wensen zijn en dan komen we met plezier bij u langs, of u komt naar Zuidhorn.
  U stelt zelf uw cursus samen. Mogelijke onderwerpen: overstappen van WinToets 4 naar 4 of naar Quayn, adaptief toetsen, Toetsen met RTTI, Bloom of OBIT, een gezamenlijke itembank opbouwen, enzovoorts.

Ontwikkeling van de ‘gatentekstvraag’

Veel docenten gebruiken WinToets jaar in en jaar uit, zonder zich te bekommeren om wat wij inbouwen. Op zich maakt dat niets uit, maar het kan geen kwaad elke paar maanden eens te kijken wat we allemaal nieuw hebben ingebouwd. Elke week bouwen we nieuwe functies in, die we eens in de paar maanden in een update aan gebruikers beschikbaar stellen. Huidige versie om te downloaden: 5.0.125.
Door: Allard Bijlsma

Een goed voorbeeld van een vernieuwing waar u snel overheen kijkt, is het vraagtype Open | Gatentekst. Pas als je naar de instellingen hiervan gaat, ziet u wat daar allemaal is veranderd het afgelopen jaar.

Dit kon er in WinToets 4.0 (ontwikkeld tot in 2015)

open_gatentekst_40

 • Meerdere antwoorden goed rekenen.
 • Discrimineren op hoofd- en kleine letters.
 • Getallen afdwingen.
 • Uit een vast set vreemde tekens toevoegen.

En dit is er mogelijk in WinToets 5.0.125 (voorjaar 2016)

open_gatentekst_50

 • Alles dat in 4.0 al kon, plus:
 • Spaties negeren in antwoorden.
  Zie [ het wiskunde-voorbeeld ] in een vorig weblogartikel.
 • Punt aan einde van woord of zin negeren.
 • Per antwoord een gewicht toekennen.
  Je kunt daarmee synoniemen verschillend beoordelen.
 • Fontnaam en -grootte voor invoergat instellen.
 • Lengte van het te tonen lege gat instellen.
  Hierdoor krijgt de cursist geen indicatie over de lengte van het in te voeren woord of getal.
 • Meer vreemde tekens invoeren via de vaste knopjes daarvoor.
 • Bij getalvragen, kan onderscheid gemaakt worden tussen punt en komma.

Voor bijna elk vakgebied zijn deze nieuwe mogelijkheden interessant. We hopen dat het laat zien dat het zin heeft om goed gedocumenteerde wensen naar ons op te sturen. Waar mogelijk en wenselijk, gaan we daar dan op termijn mee aan de slag. Docenten die deze wensen indienen, krijgen als eerste een bericht van ons als we hun wensen hebben verwezenlijkt.

Wilt u weten welke versie u hebt? Kijk dan bij het opstarten links onderaan op het splashscreen of in WTMaak via Help | Licentiecode.

Sinds kort geeft WTMaak een melding als er een nieuwe versie online staat. Vanuit dat venster kan direct een update opgehaald worden en worden ge(her)installeerd.
Overzicht van alle vernieuwingen vindt u op de [ update-pagina ]

We hebben een uitgebreid [ cursusboek ] beschikbaar, om te leren werken met alles dat WinToets 5 u biedt. Hierin ook aandacht op de vernieuwingen in de gatentekstvraag.

 

 

Beheerder WinToets: bent u klaar voor het nieuwe schooljaar?

De eindexamens zijn inmiddels afgelopen. De eindexamenleerlingen zijn nu al van school. De andere klassen hebben aan het eind van het jaar nog toetsweken, maar daarna gaat er waarschijnlijk weinig meer getoetst worden. Dit is het moment om WinToets klaar te maken voor het nieuwe schooljaar.
Door: Marijke Römer

3 acties voor een schone lei:

 • De cursistlijst bijwerken
 • De uitslagbestanden verplaatsen naar een backupbestand
 • De gegevensmap leegmaken

Cursistlijst klaarmaken voor het nieuwe schooljaar
Via een cursistlijst kunnen cursisten zichzelf aanklikken bij het starten van een toets, in plaats van hun gegevens te moeten typen. Het kiezen uit de lijst is handig en snel voor de cursist, maar ook voor het gegevensbestand is het beter, omdat er met elke typefout een nieuw persoon aangemaakt wordt. Ook kan de cursistlijst gebruikt worden in combinatie met het automatisch inloggen op basis van de netwerkinlog.

Voor het nieuwe jaar is een nieuwe lijst nodig, anders kloppen de klassen van cursisten niet meer en kunnen eerstejaars geen toets opstarten. Idealiter zet de WinToets-beheerder een Excel-document vanuit bijvoorbeeld Magister om naar een nieuwe cursistlijst. [ Zie deze handleiding ] om een cursistlijst aan te maken en te gebruiken.

inloggenwt
[ inloggen via een leerlinglijst ]

Uitslagbestanden klaarmaken voor het nieuwe schooljaar
Alle gegevens van de leerlingen verschijnen in een uitslagbestand. Of meerdere, als docenten dit in hun toetsen hebben aangegeven. Wanneer iedereen gebruik maakt van hetzelfde bestand, is het handig alle uitslagbestanden, zoals ‘gegevens50.wta’, naar een backupmap te verplaatsen. Zo wordt er met het nieuwe schooljaar een nieuw bestand aangemaakt, waar alleen gegevens van het nieuwe jaar in terecht komen.

Gegevensmappen leegmaken 
Om alles extra op te ruimen voor het nieuwe jaar, kunt u ook de logbestanden van WinToets weghalen. Hiervoor verplaatst u inhoud van de GEGEVENS.BAK map naar een backupmap naar keuze. Zorg dat de BAK-map wel blijft bestaan na deze actie.

Hulp nodig? Mail op onze helpdesk Nick Hollegien via [ dit formulier ].

 

Nieuwe opties bij open itemtypes

Op verzoek van een groot aantal klanten hebben we extra nakijk-mogelijkheden ingebouwd bij de itemtypes: Open | Woord, Open | Getal en Open | Gatentekst.
Door: Allard Bijlsma

Omdat wij ook het cloudpakket Quayn ontwikkelen, vragen klanten nog wel eens wat we met WinToets gaan doen. Dat is simpel: dat ontwikkelen we gewoon door. Sterker nog, dat gaat een stuk sneller dan we dat in Quayn kunnen doen. Beide pakketten gaan we ook sterk aan elkaar verbinden en kunnen eigenlijk niet zonder elkaar. Nog dit jaar zal ook WinToets de HTML5-player in WTAfname gaan gebruiken, zodat er geen verschil meer zal bestaan tussen online en offline afnemen. Instellingen zullen examens en belangrijke proefwerken offline beveiligd willen afnemen en online cursisten willen laten oefenen.

Onderstaande opties zitten al wel in WinToets (vanaf versie 5.0.125) en nog niet allemaal in Quayn. Volgende week aandacht voor de verschillen in mogelijkheden bij de gatentekstvraag, bij een vergelijking van WinToets 4 (2008-2015) en 5 (2015-heden). Hieraan is te zien hoe snel we het afgelopen jaar hebben doorontwikkeld.

Bestaande opties bij open woord vragen
Bij de Open | Woord, Open | Getal en Open | Gatentekst items hadden we al de volgende mogelijkheden:

 • Woordwaarde
  Bij deze keuze kijken we of 80% van de letters aanwezig zijn en of daarvan 80% op volgorde staan.
 • Wildcards
  Dek één letter af met een ? of meerdere letters met een *, waarna het niet uitmaakt wat er op die plek wordt ingevoerd. Voorbeeld: proje?t om zowel project als projekt goed te rekenen.
 • Discrimineren op hoofdletters
  Er kan wel of niet streng gekeken worden naar het juiste gebruik van hoofdletters. Voorbeeld: Amsterdam, om amsterdam fout te rekenen.

Nieuwe opties
In versie  5.0.125 hebben we er de volgende opties aan toegevoegd:

 • Negeer spaties
  Het maakt niet uit of een cursist wel of geen spaties gebruikt.
  Voorbeeld is het verschil tussen: 2x=3y+7 en 2x = 3y+7  en 2x = 3 y + 7
 • Negeer eind-punt
  Het maakt niet meer uit of een cursist het antwoord wel of niet afsluit met een punt.
 • Onderscheid komma en punt
  Speciaal voor de getalvraag is dit een uitbreiding van de nakijkmogelijkheden. Het is nu mogelijk een antwoord als 6.7889,75 correct na te kijken.

  nieuwewoordopties
  [ De opties bij een Open | Woord vraag, te vinden in WTMaak 5.0.125 ]

Opties zoals we nu hebben aangebracht bij de open itemtypes, maken dat je WinToets daadwerkelijk kunt inzetten bij het via korte open vragen cursisten bevragen. Geen enkel ander pakket heeft dergelijk uitgebreide instelmogelijkheden.

Meer informatie

>> Naar overzicht vernieuwingen
>> Naar update-pagina [inlog vereist]
Zie paragraaf 3.4.2 en 11.3.4 van het WinToets 5.0 cursusboek

Voorlezen van vragen met de gratis Deskbot

Met klembord-voorleesprogramma’s als Claroread en Sprinto kunnen toetsen voorgelezen worden. Maar deze kosten geld. Vroeger was er gratis de MS Agent van Microsoft, maar deze werkt met de nieuwste versies van Windows niet meer. Gelukkig is er iemand geweest die dit ‘beestje’ nieuw leven in heeft geblazen, waardoor het mogelijk is om onder andere toetsen te laten voorlezen: Deskbot.
Door: Marijke Römer

Voorlezen

Voor dyslectische leerlingen is het kunnen laten voorlezen van vragen ideaal. In WTMaak staat standaard ingesteld dat wanneer er een klembordlezer actief is, alle tekstvakken voorgelezen kunnen worden. Zo kunnen ook vragen en antwoorden voorgelezen worden.

Een klembordlezer is een extern programma, zoals Claroread of Sprinto. Een gratis (maar minder duidelijk sprekend) alternatief is Deskbot. Deskbot werkt op de meest recente versies van Windows, ook onder de nieuwste Windows 10.

De Deskbot
Deskbot is een geest die tekst kan voorlezen. Wanneer tekst gekopieerd wordt (naar het klembord), gaat hij deze tekst automatisch voorlezen.

deskbot.png
[ vragen uit WinToets kunnen gratis worden voorgelezen met Deskbot ]

Downloaden

Deskbot kunt u [ hier ] downloaden. Een handleiding waarmee u Deskbot kunt installeren en in kunt stellen vindt u  [ hier ]. Wanneer u Deskbot heeft geïnstalleerd, kunt u een Nederlandse taalmodule downloaden.
De enige Nederlandse taalmodule die ik kon vinden en die werkt kan [ hier ] gedownload worden. De kwaliteit is niet optimaal, maar voor wie hiermee eens wil experimenteren, is dit een bruikbare optie. De betaalde opties bieden een betere kwaliteit.

Alle links op een rij

Deskbot [ downloaden ]
Handleiding Deskbot  [ downloaden ]
Nederlandse taalmodule [ downloaden ]
Meer informatie over [ Claroread ]
Meer informatie over [ Sprinto ]

Wordt verwacht

In de loop van 2016 komen we in WinToets 5 SUITE met de standaard mogelijkheid via Readspeaker te gaan voorlezen. Gebruikers van 5 SUITE hoeven hiervoor geen aparte licentie op Readspeaker af te sluiten. Deze optie wordt actief, op het moment dat we met een update komen waarbij we de Quayn Webplayer in WTAfname hebben ingebouwd. Scholen die al versie 5 SUITE hebben en daarmee eens willen experimenteren, kunnen zich bij ons melden via info@drp.nl. We nemen dan contact op, zo gauw de functie te testen is.

Meer over Readspeaker : [ klik hier ]